loader image

Εγγραφές 2023 – 2024

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία τον Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 (δύο) ετών το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Στόχοι Προγράμματος

Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η παροχή άρτιας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων στην επιστήμη της Νευροχειρουργικής και των βασικών πυλώνων της:
την Νευροανατομία και την Νευροφυσιολογία/παθολογία.

Μέσω διαλέξεων, εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων και παρουσιάσεων κλινικών περιστατικών οι φοιτητές του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και ερευνητική κατάρτιση στα πεδία της Κλινικής και Πειραματικής Νευροχειρουργικής και τα σχετιζόμενα πεδία της:

 • Νευρολογίας,
 • Νευροαπεικόνισης,
 • Νευροτραυματιολογία & Nευροεντατικολογίας,
 • Νευροογκολογίας
 • Νευροψυχολογίας

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διακεκριμένους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού.

Γ. Στράντζαλης

Διευθυντής Προγράμματος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής, ΕΚΠΑ

Θεματικές Ενότητες

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΗΣ
ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΔΟΜΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
 • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ & ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ
 • ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΧΗΜΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
 • ΕΠΙΛΗΨΙΑ
 • ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
 • ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΥΤΟΑΝΑΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
  ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΝΕΥΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΝΕΥΡΟΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

 • ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εργαστήρια και Πρακτικές Ασκήσεις

Τα εργαστήρια & οι πρακτικές ασκήσεις Νευροανατομίας πραγματοποιούνται στο Eργαστήριο Mικρονευροχειρουργικής Αθηνών (Αthens Microneurosurgery Laboratory)

Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τα ακόλουθα:

 • Νευροχειρουργικές Προσπελάσεις Βάσης Κρανίου
  & Σπονδυλικής Στήλης
 • Παρασκευή δεματίων λευκής ουσίας

 

R

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα Ιατρικής απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Ιατρικής. Επιπροσθέτως το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας.
Το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

Δείτε Αναλυτικά την Πολιτική Ποιότητας του ΕΚΠΑ για τα ΠΜΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικά:

Πλουτάρχου 3, 10675, Αθήνα
210 7229250
ekne@neurosurgery.org.gr